WONDERFIL

(A/C Vero Hermann SAMBIN)

 

La ou yé-la, pa mannyé ayen, i bon konsa 

Jan ou yé-la, sé méyè pozisyon, si ou vansé

Pa menm on tak, pa menm on santimèt hak

Sé tout bigidi-a ou ka dézaksé on fwa

Sé on  ayen ou pa ka vrè,

Oben ou konprann i initil

Ki fè-y wonderfil

 

Zétwal sé bagatèl

Bout a bout yo ba-y syèl

E sa ou ka vrè douvan a-w sé on galaksi

On lyannaj étèwnèl

Travay on awtizan

Fèt épi présizyon

 

La nou yé la, nou ka maché anlè on fil

Fenmé zyé, vansé trapé sa ki pli piti 

Déwoulé déwoulé imajinasyon

Sé on pouvwa ou ni, é tout ti détay ni tay

Sé on  ayen ou pa ka vrè,

Oben ou konprann i initil

Ki fè-y wonderfil

 

Filé, filé, tisé, tisé, lyanné, lyanné, ansanm, ansanm

Nonm é fanm

Nou  tout sé twal fèt é zétwal 

Nou wonderfil