DI-YO

(A/C Vero Hermann SAMBIN)

 
Mwen pa sèten mwen byen konprann sa an sòti tann

Yo glinsé kon laswa, lannuit sispann

Sé mo-la-sa sé ou sèl ki sav adan ki fil yo bwodé

Men sé mo-la-sa sé-an ki konnèt mannyè yo ka chofé

 

Enki lésé zétwal filé, nou pa présé

Enki lésé bobin a listwa déwoulé

Sé mo-la sé on landidanbway, nou ké ni tan dévlopé

Men toutotan lannuit pa fann, kontinyé

 

Di-yo pli fò pas, yo two dous 

Di-yo, di-yo, di-yo, di-yo

Di-yo mwen pa las, ou pé jous 

Di-yo, san fwa, mil fwa, di-yo

Dé ti mo ki fè  mwen enki rézonné

Kitin! kilin ! deng ! rézonné lwen

 

Sé yo ki fè mwen ka chanté 

Di-yo, di-yo, di-yo, di-yo

E mwen sav sé la vérité

Di-yo, san fwa mil fwa, di-yo

Pas toupannan ou palé, lanjélis vin sonné

Kitin! kilin! deng! rézonné lwen

 

Dé ti mo dou, douté pèdi, 

Dé mo ou di, konfians gannyé 

Sonjé an ki léta yo touvé mwen

Vini gadé jous ola yo méné mwen

 

Kitin! kilin ! deng! rézonné lwen

Two lwen, two lwen, pou mwen rézonné mwen!