LANMOU ENTERTAINER

(A: Vero Hermann Sambin / C: Scott Joplin)

 

Douvan mwen on zing-zing vin pozé

Alè-a-sa, lontan mwen ja a’y kouché

Mwen mandé-y : « Ka ki pasé dèmwazèl ? »

I réponn: « Sé on bèl nouvèl ki ka rivé,

Sèl biten, fodré ou pran pasyans pas

Mwen savé, dèlè i pa ka présé

 

Sé on byen fouté panmal

On malfini mantal

On talan ka fè-w pran klendenden pou zétwal

On twal a zagrinyen

Yen a fè, sé kon koud dawa

Sé on wa-yayay ozabwa

Lanmou-a

 

Sé on lang frèch kon sinobòl

On bòl toloman balizyé

On zyédou ki ka soukwé-w

Adan on sèl chacha chalviré

Sé on répons mistik-rich kon woukou

On kouri san maré tété

On tépéyi ka géri lenbé

Mi lanmou-a

 

Enter-ter-ter-tainer

Mi lanmou-a