LE-W LA

A/C Vero Hermann Sambin

 

Sé-w, ou rivé ta davwa 

zétwal toujou ka pran tan

Pou pozé jous isi

Sé-w, é mwen té konprann sé-w

pas kè an mwen ann wouvè gran

kon zèl a lenfini


Sa toujou vré é mwen ka rèdi-w-li

Pou-w pé pa jen douté

 
Lè-w la, mwen pa la pou pon moun

Lè-w la, mwen ka touvé

Minit ka pasé kon sègonn

Ayen pa'a konté lè-w la

Gay jan sa bèl

Ayen pa pli chè ki sa 

Dòt ki vou sèl


San-w, lavi mwen pil san fas, 

O bout an mwen si dèmen

Pran-w é méné-w o lwen ?

San’w, on jou san-w é sé mil bayè

ki tro ho pou janbé 

Ou pé pa imajiné

Sa toujou vré é mwen ka rèdi-w-li

Pou-w pé pa jen douté

 
Lè-w la, douvan tout fanm é nonm

Mwen lé maché tèt dwèt

E si mwen pasé san réponn

Sé pou mwen protéjé sa

On tchè fidèl

Ayen pa pli chè ki sa 

Gay jan sa bèl


Si, ou pa té vin isi


Si, ou pa té di mwen "oui"

Oui, vou é mwen nou té vlé sa

La, ou tou pré an mwen la

La, men a-w an tan mwen, la

La, prézan mè diskré konsa

Sa toujou vré é mwen ka rèdi-w-li

Pou-w pé pa jen douté


Lè-w la, mwen pa la pou pon moun

Lè-w la mwen ka touvé

Minit ka pasé kon sègonn

Ayen pa'a konté lè ou la

Gay jan sa bèl

Ayen pa pli chè ki sa 

Dòt ki vou sèl


Nou la, douvan tout fanm é nonm

Nou ka maché tèt dwèt

E si nou pasé san réponn

Sé pou nou protéjé sa

Dé tchè fidèl

Ayen pé'é pé chanjé sa

Dòt ki nou sèl