EVE’W OWA’W

A/C Vero Hermann Sambin

 
Dé men a-w wouvè kon savann

Douvan an mwen pa ni pon mòn

Mwen ka pran bèl balan gazèl

Evè-w, Evè-w èvè-w mwen byen èvè-w

 
Lèv’ a-w ka souflé, sé flanm

Ki la ka chofé san janmen brilé

Fwadi pé vin san avèti

Evè-w

 

EVE-W OWA-W

Mi mwen baké anlè zèl a plézi

Pou jodiya pour dèmen  pou lavi

 
Ou pa bizwen palé onlo

A pa fò a-w, sé vré

Men lè ou ka di dé twa mo

Evè-w owa-w, vérité

 
Menm si ayen pa jen sèten

Si dèmen désidé boudé

Ké toujou ni on dòz lèspwa

Evè-w