LEJE

(A/C : Vero Hermann SAMBIN)

 

Sé on sèl gran sérémonni

On défilé a simagri

Mwen pa vlé fè la sosyété

Si sé pou fè plézi jenné

Non, mwen pa ka rété

 

Mèsi pou envitasyon-la

Men ni asé pou oswè-la

Mwen pisimé pati léjé

San fason, san rigrété

 

Léjé mwen léjé

Pouki tousa pwa, pou ki milé ?

Lésé mwen alé,

San chenn, san zanno

 

Léjé mwen léjé

Pouki tousa pwa, pou ki milé ?

Nanm an mwen léjé

Men lèspri-la pa flo.

 

Lésé falbala é vèston

Etikèt épi konvansyon

Jan mwen rivé sé jan mwen ka chapé

Léjè

 

Mwen pa vlé chayé piès bagaj

Sé bagaj an mwen ki pou menné mwen

 

Léjé mwen léjé

Pouki tousa pwa, pou ki milé ?

Nanm an mwen léjé

Men lèspri-la pa flo.