SKY LOOM

(A/C: Vero Hermann SAMBIN)

 

Manman Latè é Papa Syèl

Nou pé gran, nou toujou piti

Alé-vini, viré-alé

évè navèt a Lavi

Anlè Sky Loom

 

Anlè mizik a Sky Loom

Alé-vini, é viré-alé

Anlè koulè a Sky Loom

Alé-vini, é viré-alé

Antrè syèl é tè nou an mouvman

Men a-w an men en mwen

Jwenn pou nou fabriké lanmou

 

Anlè kadans a Sky Loom

Alé-vini, é viré-alé

E vibrasyon a Sky Loom

Alé-vini, é viré-alé

Annou janbé bayè a douvan

Rèv a-w an rèv an mwen

Nou ka’y rann siwo myèl jalou

 

Toubèlman, kon awkansyèl

Nou rivé, fofilé nou

Lavi tobogan, a pa pou lontan

Annou monté pou pran woulib

 

Déwoulé, Déwoulé, monté, woulibé

 

Dépi ou vrè solèy lévé

Joustan solèy a’y kouché

Lanmou nou ka tisé

Lè ou vrè lalin ka monté

Joustan solèy wouviré

Sky Loom ka déwoulé

Alé-vini  é viré-alé!