VOLONTE

(A/C Vero Hermann SAMBIN)

 

Ola ou a’y èché-y ?

Akitan ou touvé-y ?

Es ou pé di mwen souplé ?

An bizwen tibwen volonté

 

Es ou pran on krédi ?

E pou konnem lanné ?

Es ou pé èspliké

Ki jan ou fè ka kenbé

Kouman ou fè ka rézisté ?

 

Délè an vlé, men mwen pé pa

Délè mwen pé, men mwen pa ka

Sé kon di mwen kondisyoné

San volonté pa ni libèté

Sé kòd a yanm ki maré yanm

Kon Soni Ripè* té ka di 

« Sé nou ki pou woté pyé an nou

Adan pè pépa-la »

 

Ola yo ka vann sa ?

Ki jou a promosyon-a ?

Es ou pé ban mwen mòso ,

Ban mwen on titak volonté ?

 

Volonté pa ni pri

Men ou pri lè ou pa ni-y

Tansyon a la tantasyon

Vis a résidivis ka fè tèt an mwen touné

 

Toukou, fo kenbé sa fò, kenbé sa konsa

 

* Sonny Rupaire