DOUWE

(A/C: Vero Hermann SAMBIN)

 

Sizé bòd lanmè, la lonbraj-la ka’y lonji

Sé la mémwa an mwen enmé vin

Fléri zèl a laprémidi

Sizé pran fréchè, kité solèy-la travay

Sé timoun-la ka jwé jwé a yo

Chayé sab, chayé dlo

 

Laplaj pou chato

Zékim pou drapo

 

Syèl-la ka’y woumayé, épi on bèl jipon wozé

Sé timoun-la pa las kouri

Dépi kitan an pa kouri konsa ?

Sé dwètèt jou-a, nou té antrè la rad é lòtbò

Nou té touvé on trézò two lou pou nou,

Tèlman lou, nou té fè lanmè-a kado-y

 

Laplaj pou chato

Zékim pou drapo

 

Tousa, tousa richès

Richès mwen ni, tousa sé

Tousa richès mwen ni sé

 

Sa mwen ka douwé-w.

Sa men ka douwé-w

 

Sizé bòd lancé

Nou pa jen lwen simityè-a

Wòch-la ka sonjé, sab-la ka blyé

Wòch-la ka sonjé, sab-la ka blyé

 

Dlo koulé , lanmémwa détanmé , men ni chaj ou pé pa jen néyé, 

Dlo koulé  lanmémwa détanmé, ni léritaj ou pé pa monnéyé